Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ελληνικού παραρτήματος του οργανισμού Women Corporate Directors (WCD), την οποία διοργάνωσε η KPMG στο πλαίσιο της χορηγίας και του μεγάλου υποστηρικτή των εργασιών του διεθνώς, την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Ο WCD είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς παρουσίας και 76 παραρτήματα ανά τον κόσμο. Υποστηρίζει γυναίκες στελέχη σε ρόλους μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικών Συμβουλίων, ενισχύει την υποψηφιότητα τους, εντοπίζει σχετικές ευκαιρίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους.

Η KPMG υποστηρίζει διεθνώς το συγκεκριμένο οργανισμό να επιτελέσει το έργο του στις διάφορες χώρες του κόσμου, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της γνώσης μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, την εκπαίδευση και τη διεθνή ενημέρωση. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Senior Partner της KPMG, Νικόλαος Βουνισέας.