Με τίτλο «Ραγδαίες αλλαγές – Νέες τάσεις και προκλήσεις»
Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Hellenic Association of Professional Congress Organizers (HAPCO) για τον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό, με τίτλο «Ραγδαίες αλλαγές – Νέες τάσεις και προκλήσεις», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει θέματα τα οποία έχουν προκύψει από τις τελευταίες εξελίξεις στο συνεδριακό και πολιτικό «γίγνεσθαι» της χώρας. Κύριοι ομιλητές του Συνεδρίου θα είναι επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού από την ελληνική και διεθνή αγορά, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, επαγγελματίες διοργάνωσης συνεδρίων, εξέχουσες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται στον χώρο της Υγείας.