Το γ’ τρίμηνο του 2020,

Ο όμιλος BFF Banking Group, πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τους προμηθευτές της Δημόσιας Διοίκησης, έλαβε την αδειοδότηση της Τράπεζας της Ιταλίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, για την έναρξη λειτουργίας υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

Το νέο υποκατάστημα στην Αθήνα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το γ’ τρίμηνο του 2020, θα παρέχει στις εταιρείες λύσεις διαχείρισης των πιστώσεών τους έναντι του ελληνικού δημόσιου τομέα και του εθνικού συστήματος υγείας. Ο όμιλος υποστηρίζει τους Έλληνες πελάτες από το 2017, υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

«Με την έναρξη της λειτουργίας του νέου μας υποκαταστήματος στην Ελλάδα, θα μπορούμε πλέον να παρέχουμε πλήρη τεχνογνωσία υπηρεσιών factoring στην τοπική αγορά, υποστηρίζοντας τους προμηθευτές του δημόσιου τομέα να βελτιώσουν το κεφάλαιο κίνησής τους στην μετα-κορωνοϊού εποχή», δήλωσε ο Michele Antognoli, Αντιπρόεδρος Διεθνών Αγορών του ομίλου BFF Banking Group.