Του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης

Στην προσπάθειά του να μεταφέρει κατάλληλα προσαρμοσμένες για το ελληνικό πλαίσιο γνώσεις και τεχνικές και να συμβάλει σε περαιτέρω εδραίωση της ΕΚΕ, το Ινστιτούτο σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες κατασκεύασαν το CRI Pass, ένα εργαλείο αποκλειστικά σχεδιασμένο για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών στη λειτουργία τους. Η συμμετοχή στο CRI pass θα προετοιμάσει κατάλληλα όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο CR Index.