Με εκδήλωση στις 19 Μαρτίου

Σκοπό έχει να υποστηρίξει τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων στην εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών αύξησης της παραγωγικότητας με βάση 4 πυλώνες: εργασιακή ευελιξία, καινοτόμα συστήματα οργάνωσης, οργάνωση εργασίας και σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης λειτούργησαν τέσσερα θεματικά εργαστήρια, στη διάρκεια των οποίων οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων του Δικτύου, case studies από εφαρμοσμένες πρακτικές σε ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και να λάβουν μέρος σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Σημειώνεται ότι αντίστοιχες εκδηλώσεις του Δικτύου Παραγωγικότητας προγραμματίζονται στο Βόλο (1 Απριλίου), στη Θεσσαλονίκη (3 Απριλίου), στο Ηράκλειο Κρήτης (8 Απριλίου) και στην Πάτρα (10 Απριλίου).