Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του 16ου κύκλου του προγράμματος VentureGarden στην Αθήνα, το οποίο παρέχεται δωρεάν από το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και υλοποιείται από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD).

Το VentureGarden Αθήνα είναι ένας επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών αρχικού σταδίου (idea accelerator). Το Alba υλοποιεί το VentureGarden στη Νότια Ελλάδα, ενώ παράλληλα με την Αθήνα, διοργανώνει το VentureGarden Ηράκλειο. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος που θέλουν άμεσα να υλοποιήσουν την ιδέα τους μπορούν με βάση την προετοιμασία που έχουν κάνει στο VentureGarden να ενταχθούν σε θερμοκοιτίδες, να αναζητήσουν χρηματοδότηση ή να αναζητήσουν υποστήριξη από άλλους φορείς του οικοσυστήματος.