Στην ανάλυση 150.000 εκθέσεων ROI σε συνδυασμό με media plans διαφημιζόμενων προχώρησε η Nielsen, προκειμένου να αποδείξει ότι η πλεονάζουσα επένδυση δεν είναι τόσο προβληματική όσο η υποεπένδυση, σε επίπεδο απόδοσης και δημιουργίας εσόδων.

Η πρώτη μελέτη της εταιρείας για το ROI καταγράφει αυτό που ονομάζει το «50-50-50 χάσμα»: α) το 50% των επενδύσεων σε planned media (digital video, display, social και παραδοσιακή τηλεόραση) είναι πολύ χαμηλές για να φέρουν τη μέγιστη απόδοση, β) το planned spend είναι κατά περίπου 50% χαμηλότερο από τα ιδανικά επίπεδα δαπάνης και γ) εάν οι ομάδες marketing επένδυαν το σωστό μέγεθος πόρων, το ROI τους θα μπορούσε να εκτοξευτεί κατά έως και 50%. Ως ιδανικό επίπεδο δαπάνης τοποθετεί το 1% με 9% των εσόδων της εκάστοτε εταιρείας. Σε περιπτώσεις πλεονάζουσας επένδυσης, η μελέτη προτείνει την αναδιαμόρφωση του media mix και όχι περικοπή.

Τα digital video και display είναι τα 2 κανάλια με τη χαμηλότερη επένδυση σε σχέση με το ROI τους, ενώ το influencer marketing ROI φαίνεται πως είναι αντίστοιχο αυτού των mainstream Μέσων. Κανάλια όπως podcasting, influencer marketing και branded content μπορούν να οδηγήσουν σε πάνω από 70% brand recall.

(Πηγή: TheDrum)