Τρία νέοι διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν πρόσφατα, με αντικείμενο την «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες». Συγκεκριμένα, αναθέτουσα αρχή του ενός είναι η Ένωση Νομικών Προσώπων μεταξύ των Κυρ-Γιάννη ΑΕ, Κτήμα Σιγάλα Οινοποιητική ΑΕ, Κτήμα Σκουρα ΟΑΑΕ, Κτήμα Άλφα ΑΕ και ατομική επιχείρηση Δουλουφάκης Νίκος με επικεφαλής εταίρο την Κυρ-Γιάννη ΑΕ, με προϋπολογισμό 188.100 ευρώ. Το έτερο spec έχει ως αναθέτουσα αρχή την Προσωρινή Ένωση Νομικών Προσώπων μεταξύ των Κυρ-Γιάννη ΑΕ και Κτήμα Σιγάλα Οινοποιητική ΑΕ, με προϋπολογισμό τα 500.380 ευρώ, και το τρίτο έχει αναθέτων φορέα Ένωση Νομικών Προσώπων με επικεφαλής εταίρο την Πάνος Λαντίδης και προϋπολογισμό 407.759 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και για τα τρία specs είναι η Δευτέρα 22/03.