Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων προκήρυξε ανοικτή διαδικασία για την εύρεση αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων (πορτοκαλιών και αβοκάντο) στην εσωτερική αγορά (Δανία, Ολλανδία)».

Το έργο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, Δημόσιες Σχέσεις, ιστότοπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμιση, δημοσιεύσεις, πακέτα με υλικό για τα ΜΜΕ, διαφημιστικά προϊόντα και εκδηλώσεις, με συνολική εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, 1.088.634 ευρώ. Η διάρκεια σύμβασης είναι 36 μήνες, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 04/04/2023.