Ένα εκατ. ευρώ σε τρία έργα στις ελληνικές πόλεις Αθήνα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη και Θεσσαλονίκη, τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές δεδομένων και τεχνολογίες για την υλοποίηση συμπεριληπτικών δράσεων για το κλίμα, θα χορηγήσει το ICLEI Action Fund.

Η πρωτοβουλία αυτή, υπό την ηγεσία του ICLEI Europe και μέσω χρηματοδότησης από το Google.org, θα εστιάσει σε προγράμματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κλιματικές προκλήσεις όπως ενεργειακή φτώχεια, εντοπισμός πυρκαγιών και διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση της δέσμευσης του ICLEI Action Fund για την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων βασισμένων σε δεδομένα στην Ευρώπη. Τα έργα θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2024 και θα διαρκέσουν για τα επόμενα δύο χρόνια.