Περισσότερους από 1 εκατ. στελέχη, πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες αναμένεται ότι θα κινητοποιήσει η ΕΥ, παγκοσμίως, έως το τέλος του 2022, με στόχο να επηρεάσει θετικά το μέλλον 10 εκατ. ανθρώπων, με έμμεσα οφέλη για τουλάχιστον ακόμη 100 εκατομμύρια άτομα, καθώς και τις οικογένειες και τις κοινότητές τους.

Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να έχει επιδράσει θετικά σε 1 δισ. ανθρώπους μέχρι το 2030, μέσα από εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, και αυτό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος ΕΚΕ της «EY Ripples». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3 πυλώνες: υποστήριξη της επόμενης γενιάς, υποστήριξη επιχειρηματιών με δράση υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου και συμβολή στη δημιουργία βιώσιμου μέλλοντος, μέσω της προστασίας και αναγέννησης του πλανήτη.

Η ΕΥ Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα με μια σειρά δράσεων ΕΚΕ, όπως στήριξη, για 2η χρονιά, του προγράμματος «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece, της πλατφόρμας 100mentors, κ.ά. «Στην ΕΥ, έχουμε σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου και αυτός είναι ένας κόσμος, όπου ο καθένας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να μετέχει της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας.

Οι άνθρωποι μας στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, ταυτίζονται με το όραμα αυτό και γνωρίζουν ότι η επίτευξη του εξαιρετικά φιλόδοξου στόχου που έχουμε θέσει, στο πλαίσιο του προγράμματος, για να επηρεάσουμε θετικά τις ζωές τόσων συνανθρώπων μας, θα εξαρτηθεί καθοριστικά και από τη δική τους – μικρότερη ή μεγαλύτερη – ατομική συμβολή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος,
Παναγιώτης Παπάζογλου.