Με την καθιέρωση του μοναδικού κωδικού GS1 SSCC
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) δημοσίευσαν την τεχνική προδιαγραφή (TS 17073) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες-διασυνοριακές διανομές.

Το επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας από εκπροσώπους ταχυδρομικών οργανισμών, ψηφιακών καταστημάτων λιανικής πώλησης, υπηρεσιών αποστολής δεμάτων express και άλλων φορέων. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Bringing down barriers to unlock online opportunities» για την ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων μέσω της χρήσης κοινής και τυποποιημένης ετικέτας δεμάτων, που περιλαμβάνει έναν κωδικό αναγνώρισης για το πακέτο. Ο CEN όρισε τον μοναδικό κωδικό GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) για να αναγνωρίζει με μοναδικό τρόπο τα δέματα και να επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο δίκτυο παράδοσης δεμάτων.