Ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να αναμένεται μέσα στον μήνα. Όπως είναι γνωστό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος έχει αναλάβει η PwC. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διαφημιζόμενοι και διαφημιστικές εταιρείες θα δηλώνουν τη διάθεση των τηλεοπτικών τους πακέτων στα ΜΜΕ, με στόχο τη διαφάνεια των συναλλαγών. Σημειώνεται ότι με το νέο νομικό καθεστώς οι επιστροφές μειώνονται το 2019 από 9,9% σε 4% ενώ δεν επιτρέπεται να δίνονται σε είδος (διαφημιστικός χρόνος ή χώρος).