Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός
Δεν ξεκινά τελικά από 1η Ιανουαρίου 2019 η λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, καθώς βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού από τους φορείς της αγοράς ΕΙΤΗΣΕΕ, ΣΔΕ και ΕΔΕΕ.

Ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να αναμένεται μέσα στον μήνα. Όπως είναι γνωστό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος έχει αναλάβει η PwC. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διαφημιζόμενοι και διαφημιστικές εταιρείες θα δηλώνουν τη διάθεση των τηλεοπτικών τους πακέτων στα ΜΜΕ, με στόχο τη διαφάνεια των συναλλαγών. Σημειώνεται ότι με το νέο νομικό καθεστώς οι επιστροφές μειώνονται το 2019 από 9,9% σε 4% ενώ δεν επιτρέπεται να δίνονται σε είδος (διαφημιστικός χρόνος ή χώρος).