Η Εμπορική Τράπεζα σε συνεργασία με την Credit Agricole Life διαθέτoυν την 9η έκδοση του επενδυτικού προγράμματος EmporikiΕισόδημα+. Το προϊόν ανήκει στη σειρά προγραμμάτων εφάπαξ καταβολής τύπου Unit Linked και εξασφαλίζει 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης στη λήξη (υπό την προϋπόθεση διακράτησής της μέχρι τέλους) και υψηλό αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα με επιτόκιο που ξεκινά με 6% για τα πρώτα 3 χρόνια με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών με υψηλότερες αποδόσεις στην αρχή της επένδυσής τους.