Για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας εν μέσω πανδημίας.

Ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τους εργαζόμενους της θέσπισε από την αρχή της πανδημίας του Covid-19 η Deloitte Ελλάδος, με σκοπό να διασφαλισθεί η υγεία και ασφάλειά τους, να ενισχυθεί η εργασία από το σπίτι, ενώ παράλληλα να τονωθεί η ευεξία τους, ώστε να ανταποκριθούν ομαλά και αποτελεσματικά στη νέα πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια ομάδα για την Υγεία και Ασφάλεια επικεντρώθηκε στην παροχή εξειδικευμένων υψηλών υπηρεσιών ασφάλισης για θέματα υγείας σχετικά με τον Covid-19, ενώ ενισχύθηκε το smart working με περισσότερα τεχνικά μέσα ώστε να διευκολύνει την καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο βαθμό, τις ανάγκες των πελατών της εταιρείας.

Τέλος, το Talent Team της εταιρείας αύξησε τις δραστηριότητες για την ενίσχυση της ευεξίας, της ψυχικής υγείας, της ισορροπημένης διατροφής και της διασκέδασης των εργαζομένων κατά την παραμονή τους στο σπίτι, ενώ ενθαρρύνθηκε περαιτέρω και η σύνδεση μεταξύ τους.