Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία»
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αναδυόμενο τομέα του Digital Transformation, μέσω 11 εξειδικευμένων μαθημάτων, όπως Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα (ERP, CRM), Συστήματα Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών, Σχεδίαση Καινοτόμων Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Digital Transformation αφορά τις τρεις φάσεις (και τις αντίστοιχες δεξιότητες) που βοηθούν τη σχεδίαση και υλοποίηση του Business Transformation μέσω των Ψηφιακών Τεχνολογιών: 1. Πλήρης αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, 2. Υβριδικότητα στη γνώση για σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τις τεχνολογίες και 3. Δημιουργικότητα στην ικανότητα προώθησης νέων υπηρεσιών και της αναγκαίας επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης. Για την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχουν στρατηγικές συνεργασίες με γνωστές τεχνολογικές εταιρείες όπως SAP, Google, SAS κ.λπ.