Το νέο της πενταετές στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης ολοκλήρωσε η εταιρεία παροχής υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας MsComm, σε συνεργασία με την ΕΥ και τη συμμετοχή της Parthenon. Στο πλαίσιο αυτό, προσδιόρισε τους στόχους της για την περίοδο 2021-2025, με κεντρική στόχευση την ενίσχυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της, επενδύοντας στην εκπαίδευσή του και προσελκύοντας νέο προσωπικό. Επιχειρησιακή προτεραιότητά της αποτελεί η έμφαση στην ψηφιακή στρατηγική, μέσω εφαρμογής ψηφιακών διαδικασιών και εξειδίκευσης στην επικοινωνία, οριζόντια στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Ταυτόχρονα, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη κάθε μορφής περιεχομένου και εμπειριών ως βασική στρατηγική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. «Το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά, στην οποία αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε ένα business plan με την EY με την υποστήριξη της Parthenon, προκειμένου να σχεδιάσουμε την εταιρεία επικοινωνίας του μέλλοντος και να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο στο μετά-Covid περιβάλλον και στις ραγδαίες αλλαγές στο μετασχηματισμό της κοινωνίας και οικονομίας», σημείωσε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MsComm, Μιχάλης Στάγκος.