Συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Xθες, Δευτέρα 1η Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ). Η Συνέλευση ανανέωσε τη θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα 2 χρόνια, υπό την προεδρία του Ιωάννη Πανιάρα.

Οι προτεραιότητες και δράσεις του Συμβουλίου για την τρέχουσα περίοδο, ώστε η επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων και της χώρας να συνδυάσει την ταχεία ανάκαμψη με τις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα της Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες δράσεις του ΒΙΑΝ είναι η προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, και η προστασία της Βιοποικιλότητας, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως ορίζεται από τους Στόχους SDG 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ιωάννης Πανιάρας δήλωσε: «Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της απώλειας της βιοποικιλότητας είναι μπροστά μας και είναι τεράστιες. Ας αξιοποιήσουμε τη συνεργασία και την καινοτομία τώρα, στην ανάγκη ταχείας ανάκαμψης από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Να επενδύσουμε άμεσα και αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, κερδίζοντας απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, για να παραδώσουμε ένα καλύτερο αύριο στις επόμενες γενιές».