Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ομιλητές από μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αποκαλύπτοντας βέλτιστες πρακτικές και νέες τάσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Κλεόβουλος Θεοτόκης, Γενικός Γραμματέας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, μίλησε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάμεσα στα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής: λιγότερο πλαστικό για ένα καλύτερο αύριο, digital transformation & sustainability, επιχειρηματικές συνεργασίες με κοινωνικό αντίκτυπο κ.ά.