Σύμφωνα με την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020

Ο όμιλος Τιτάν δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2020, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με  τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Το 2020, η εταιρεία κατέγραψε σημαντικές οικονομικές επιδόσεις, μεριμνώντας, παράλληλα, για τους ανθρώπους του και υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες. Κατά τη διάρκεια του έτους εξασφάλισε την απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών του και επιτάχυνε την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του ομίλου σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.