Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του, το νέο περιοδικό απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και έχει σαν στόχο να αναδείξει τη συλλογικότητα και την υψηλή δημιουργικότητα, καταγράφοντας νέες ιδέες και πολιτιστικά ζητήματα. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emeis.gr