Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 11,1% των αποδοχών των εργαζομένων και στην μείωση κατά 11,7% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 35,6 δισ. ευρώ σε 32,4 δισ. ευρώ.

Μειωμένο ωστόσο ήταν και το ποσοστό αποταμίευσης νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό ήταν μειωμένο κατά 11,7% το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με -15,0% το πρώτο τρίμηνο του 2012.