Την παρουσίαση του προγράμματος «Ελπίδα Ζωής» πραγματοποίησε, το Σάββατο 16 Απριλίου, στη Δημοτική Ενότητα Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία HOPEGenesis, στο πλαίσιο κοινής δράσης της με τη Βίκος ΑΕ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι του Δήμου, οι οποίες είναι ήδη έγκυοι ή επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, υποστηρίζονται δωρεάν μέσω της πλήρους οικονομικής κάλυψης των εξετάσεων, των μετακινήσεων και του τοκετού τους. «Ως εταιρεία είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Προσεγγίζοντας με σεβασμό το κάθε χωριό, την κάθε γυναίκα, στοχεύουμε στην προστασία και ανάπτυξη της περιοχής, καθώς ο ρόλος της γονιμότητας αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το μέσο για την ανάπτυξη όλων των κλάδων της κοινωνίας», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, Sales & Marketing Director της Βίκος.