Όπως αναφέρθηκε, ο στόχος είναι εντός του 2013 να υλοποιηθεί ένα σχέδιο 10 βημάτων με την απόλυτη συναίνεση της τουριστικής βιομηχανίας, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει μέρος ένα ευρύτερου εθνικού σχεδίου προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Τα 10 βήματα που εντάσσονται σε αυτό, έχουν προκύψει από την εξονυχιστική μελέτη όλων των θετικών κινήσεων που έγιναν στον ελληνικό τουρισμό τα τελευταία χρόνια, από ερευνητικά δεδομένα, καθώς και από προϋπάρχουσες και νέες έρευνες. Το νέο αυτό σχέδιο έχει την επωνυμία «The Think», το οποίο έχει προκύψει από το ακρωνύμιο «T2H’ ING», το οποίο σημαίνει Travel & Tourism (τα δύο «T»), Hellas, Image New Goal.

Το «Re» στην πρώτη γραμμή
Το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα που ξεκινούν άμεσα και έχουν όλα να κάνουν με το «re», όπως re-position, re-launch, re-brand, re-operate, re-visit, re-struction κ.α, με στόχο να φτάσουμε τον Δεκέμβριο του 2013 στο «re-power», έτσι ώστε η επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη να έχει ολοκληρωθεί και να έχει ισχυροποιηθεί στις αρχές του 2014, όταν η χώρα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Oι πιο βασικές κινήσεις θα υλοποιηθούν στις αρχές του 2013 και θα αφορούν στο να έρθουν στη χώρα μας μεγάλες ομάδες των 1000 ατόμων από το εξωτερικό, – σε πρώτη φάση opinion leaders – , σε συνεργασία με τους φορείς του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτούς θα παρουσιαστούν όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας ως τουριστικού προορισμού, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν και οι ίδιοι από κοντά, με επισκέψεις σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.

Μετά τους 1000 οpinion leaders, ο στόχος είναι να έρθουν 1000 tour operators για τους ίδιους λόγους, ενώ σε επόμενο στάδιο θα επιδιωχθεί να έρθουν 1000 investors για να ενημερωθούν άμεσα για τις ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα. Επόμενος στόχος είναι να υλοποιηθεί παγκόσμια καμπάνια c2c (citizen to citizen), όπου μέσα από τις δυνατότητες των social media, οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες θα ενημερώνουν τους υποψήφιους ξένους επισκέπτες της χώρας για τις ομορφιές της.

Βrand building – Βrand loyalty
Εξάλλου, μέχρι το τέλος του 2012 θα παρουσιαστεί και η ανανεωμένη μορφή του ΕΟΤ, ο οποίος θα αναδιοργανωθεί εκ βάθρων. Τέλος, όσον αφορά στην επικοινωνιακή στρατηγική του ελληνικού τουρισμού, η πρώτη προτεραιότητα είναι το χτίσιμο του brand «Ελλάδα» σε νέες βάσεις, ορθολογικές, ουσιαστικές και ρεαλιστικές, καθώς και η αύξηση του loyalty.

«Η χώρα μας παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των διεθνών επισκεπτών, έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα στην εικόνα της τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραχάλιος. Μεγάλη έμφαση δε, θα δοθεί στην επικοινωνία συγκεκριμένων προορισμών της χώρας και όχι γενικά της Ελλάδας, ενώ θα τονιστεί και ο χαρακτήρας της ως κλασικού και διαχρονικού τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα παραπάνω επικοινωνιακά tips αποτελούν αποτέλεσμα συνεργασίας του ΕΟΤ με το Υπουργείο Τουρισμού.