Ίδρυση του Family Business Network Ελλάδας
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό παράρτημα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Family Business Network International (FBN-i) που λειτουργεί έχοντας ως μέλη οικογενειακές επιχειρήσεις.

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου η εκδήλωση που σηματοδότησε την ίδρυση του Family Business Network Ελλάδας (FBN Greece). Το FBN-i υποστηρίζει τη λειτουργία και τη διατήρηση των οικογενειακών επιχειρήσεων από γενιά σε γενιά μέσω της εκπαίδευσης και της διεθνούς δικτύωσης. Μέλος του FBN Greece μπορεί να γίνει οποιαδήποτε οικογενειακή επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Ως οικογενειακή επιχείρηση ορίζεται οποιαδήποτε εταιρεία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας έχουν ενεργό ρόλο και η πλειοψηφία της ιδιοκτησίας βρίσκεται στα χέρια της οικογένειας, οποιαδήποτε δεύτερης ή περισσότερων γενεών εταιρεία με τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο της οικογένειας να συμμετέχει επίσημα στη διακυβέρνηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία στην οποία η οικογένεια κατέχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.