Ενέργεια προώθησης του ελληνικού τουρισμού

Η Ελληνική Ακαδημία με τίτλο «Griechenland Akademie powered by Αldemar» (www.Griechenland-Akademie.de) είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης που απευθύνεται σε γερμανόφωνα ταξιδιωτικά γραφεία (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία) και προσφέρει 11 κύκλους ειδικά σχεδιασμένων σεμιναρίων που αφορούν στην Ελλάδα, τους σημαντικότερους προορισμούς της, τον πολιτισμό της (αξιοθέατα, γαστρονομία, παραδόσεις, περιβάλλον, κ.ό.κ.), τη μεθοδολογία επιτυχούς πώλησης αλλά και τη συστηματική γνωριμία με τα επιμέρους προϊόντα ή κορυφαίες επιχειρήσεις του διεθνούς τουρισμού οι οποίες συμπράττουν σε αυτό το εγχείρημα.

Οι επιτυχόντες αποκτούν, με την ολοκλήρωση του κύκλου σεμιναρίων, δίπλωμα εξειδικευμένου πωλητή για την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία προσέλκυσε το ενδιαφέρον κορυφαίων επιχειρήσεων τουρισμού όπως Attika Reisen, Condor, Europaische Reiseversicherung, Holiday Autos και Minoan Lines.