Ο Όμιλος τιμήθηκε με 3 χρυσές διακρίσεις, σχετικά με την προσφορά του στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς και το πολυετές πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες φορέων και σχολείων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκπροσωπήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου, της Διεύθυνσης Προμηθειών Ομίλου και της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε., τα οποία παρέλαβαν τα παρακάτω χρυσά βραβεία «Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/ Κράτους», για την εξασφάλιση 10 υπερσύγχρονων συστημάτων μοριακής διάγνωσης για τον Covid-19 και περισσότερων από 100.000 αντιδραστηρίων για μοριακά τεστ, για τη χώρα μας, «Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη», για τη δωρεά, ύψους 8 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη στήριξη του ΕΣΥ και της κοινωνίας, «Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες», για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες ιδρυμάτων και σχολείων και την προώθηση της βιώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεισφορά στο Ε.Σ.Υ. και την Κοινωνία
Η στρατηγική και οι δράσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν στην ενίσχυση των σχέσεων με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε στο πλαίσιο του οράματός του για βιώσιμη ανάπτυξη να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ανάγκες τους. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Όμιλος απάντησε με συνέπεια στις προσδοκίες της κοινωνίας, αλλά και στις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία Covid-19.

Σύμμαχος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των ευπαθών ομάδων και των τοπικών κοινωνιών, από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησε σε μία συνολική προσφορά ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι η μεγαλύτερη που δόθηκε ως σήμερα από επιχειρηματικό Όμιλο.

Αντέδρασε άμεσα και οργάνωσε έγκαιρα, ήδη από τον Μάρτιο του 2020, την υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος δωρεών στην Ελλάδα, αδιάλειπτα έως και σήμερα, αφουγκραζόμενος τις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά και τις συνεχώς αναδιαμορφούμενες συνθήκες και πρόσφερε κρίσιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό, ειδικές υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά και μια πολλή σημαντική ποσότητα καυσίμων, ενώ παράλληλα στήριξε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

12 Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε στέγες φορέων και σχολείων
O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, επενδύει σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Από το 2012 μέχρι σήμερα υλοποιεί ένα πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες φορέων και σχολείων των τοπικών κοινωνιών του Θριασίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων και πόλεων.

Μέσω του προγράμματος, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 12 φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ~200kW και μέσης ετήσιας παραγωγής 284.000 kWh με αποφυγή έκλυσης περίπου 266 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Η ομάδα στελεχών του Ομίλου που διαχειρίστηκε τις δράσεις και δωρεές του Ομίλου ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, αντιλαμβανόμενη τον ρόλο της σε έναν οργανισμό με αίσθημα ευθύνης προς την Κοινωνία και την Πολιτεία. Η επικοινωνία με τους διάφορους φορείς, η συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων και η ανεύρεση των κατάλληλων προμηθευτών για την έγκαιρη και άρτια διεκπεραίωση όλων των δωρεών αποτέλεσε πρόκληση, δεδομένων των απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων και της αυξημένης ζήτησης των ειδών στη διεθνή αγορά, την οποία ο Όμιλος αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία, χάρις στην προσπάθεια που κατέβαλαν όλα οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις του.