Θετική εικόνα για την ισότητα και τη διαφορετικότητα
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο όμιλος Adecco Ελλάδας καταγράφει τις απόψεις των εργοδοτών και των στελεχών που συμμετέχουν στην επιλογή προσωπικού για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της έρευνας με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2018».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών LMG, σε συνεργασία με την H+K Strategies. Στα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνεται η πεποίθηση των εργοδοτών ότι οι δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις σημερινές ανάγκες, καθώς και η αύξηση των εταιρειών που ενδιαφέρονταν να στελεχώσουν κάποιο τμήμα τους κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2017. Η σκιαγράφηση του ιδανικού υποψηφίου για μία θέση περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως εργασιακό ήθος (82%) και ικανότητα εργασίας σε ομάδα (61%), ενώ έχει ενισχυθεί η άποψη μεταξύ των στελεχών πως οι οργανισμοί τους πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται «ελκυστικοί» εργοδότες.

Θετική εικόνα παρουσιάζεται σχετικά με την ενθάρρυνση της ισότητας και της διαφορετικότητας: το 47% υποστηρίζει ότι η εταιρεία του ενθαρρύνει «πολύ» την ισότητα και τη διαφορετικότητα και το 43% θεωρεί πως αυτό συμβαίνει «αρκετά», αν και το 30% πιστεύει ότι η πιθανότητα εγκυμοσύνης καθιστά τις γυναίκες λιγότερο επιθυμητές για μία θέση εργασίας. Επίσης, μόνο το 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ότι στην Ελλάδα, ένας μετανάστης ταλαντούχος υποψήφιος έχει ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες με έναν Έλληνα με τα ίδια προσόντα.