Η έλλειψη ενοποιημένων metrics και οι προκλήσεις στη μέτρηση του performance των influencer marketing καμπανιών συγκαταλέγονται ανάμεσα στους παράγοντες που υπονομεύουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των data στις αγορές της μόδας, της ομορφιάς και της πολυτέλειας. Αυτό συμπεραίνει, μεταξύ άλλων, έκθεση των Publicis Sapient και Launchmetrics, με βάση έρευνα σε 1.000 επαγγελματίες marketing, επικοινωνίας και PR σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Αυστραλία και Κίνα.

Όπως προκύπτει, το 60% των marketers και το 70% των data scientists συμφωνούν ότι η ενοποιημένη εικόνα του performance του marketing θα έπρεπε να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Ωστόσο, η εύρεση ενός metric που να τα συνδυάζει όλα δεν είναι εύκολη, ειδικά σε μια βιομηχανία που ακόμη διεξάγει το μεγαλύτερο μέρος του business της στα φυσικά καταστήματα.

Όσον αφορά το influencer marketing, το 40% των marketers δηλώνει ότι στηρίζεται στους ίδιους τους influencers για την αξιολόγηση του performance. Σύμφωνα με αναλυτές, τα brands αναζητούν ένα νέο metric για το customer lifetime value (CLV), που να εφαρμόζεται τόσο στην ευρύτερη δραστηριότητα του marketing όσο και στην αξία του «ambassador referral».

(Πηγή: AdAge)