Η πρόσφατη αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Blue Grid, οδήγησε την Ελινόιλ και την Blue Grid στην από κοινού συμφωνία της μεταβίβασης του μεριδίου της Ελινόιλ στην BlueFuel προς την Blue Grid, η οποία πλέον θα κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας.

Αναγνωρίζοντας τις προοπτικές της χρήσης του φυσικού αερίου ως καυσίμου για τις οδικές μεταφορές και με στόχο τη δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (LNG – CNG), οι δύο εταιρείες αναμένεται να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους σε εμπορικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχουν στους επαγγελματίες οδηγούς τη δυνατότητα τροφοδοσίας των οχημάτων τους με LNG και CNG σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Σε κάθε περίπτωση, προχωρούν το στρατηγικό τους σχέδιο ανάπτυξης με την κατασκευή σημείων ανεφοδιασμού οχημάτων με LNG και CNG.