Η εφαρμογή iGEPIR διαθέσιμη σε Google Play και iTunes Store

Η εγκυρότητα των barcodes που διακινούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πιστοποιείται αποκλειστικά μέσω του Διεθνούς Μητρώου GS1, GEPIR www.gepir.org. Το παγκόσμιο μητρώο GEPIR περιλαμβάνει περίπου 2.500.000 επιχειρήσεις από 115 χώρες στον κόσμο και χρησιμοποιείται από δημόσιους φορείς, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές, εμπορικούς συνεργάτες και καταναλωτές.