Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 280.000 ευρώ

Ο ΚΟΤ θα συμμετάσχει στις εν λόγω εκθέσεις με σκοπό την προώθηση του τουρισμού υπαίθρου, στο πλαίσιο σχεδίου προβολής που θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 280.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 23 Νοεμβρίου.