Η βοήθεια που ζητείται από τον ΕΟΕΣΕ πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να διοργανώνει περίπτερα και εκθέσεις εντός και εκτός ΕΕ, με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητες του και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών θα εκτελέσουν τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον ΕΟΕΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και δουλεύοντας σε συνεργασία με τα σχετικά τμήματα, ειδικότερα τη μονάδα επικοινωνίας του ΕΟΕΣΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 48 μήνες. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27 Οκτωβρίου.