Με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου και ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.