Τη διετία 2020-2021, η οποία χαρακτηρίστηκε από την πανδημία, η Vodafone Ελλάδας επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις επενδύσεις στη χώρα, μέσα από τρεις πυλώνες: την ψηφιακή κοινωνία, τον βιώσιμο πλανήτη και την ισότιμη συμμετοχή.

Η Vodafone αποτυπώνει στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020-2021 τη στρατηγική της διασύνδεσης για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ενδεικτικά, με τις επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας (2009-2020) για τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, η εταιρεία υλοποιεί με ταχείς ρυθμούς το νέο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμά της, ύψους 600 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, 5G και FTTH έως το 2024.

Για την ανακούφιση πολιτών που επλήγησαν από την πανδημία, η εταιρεία διεύρυνε την κοινωνική συνεισφορά της, μέσα από μια σειρά δράσεων και δωρεών, που ξεπέρασαν σε αξία τα 2.320.000 ευρώ. Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας έχει δεσμευτεί για έναν πράσινο πλανήτη, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα λειτουργίας της.