Η Mytilineos παρουσιάζει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, η οποία δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Πρόκειται για τη 12η συνεχόμενη έκθεση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, που επικεντρώνεται στην ανάλυση του τρόπου που διαχειρίζεται η Mytilineos, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, κάθε θέμα που είναι ουσιαστικό τόσο για τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με παράλληλη παρουσίαση των επιδόσεών της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG).

Η εταιρεία εισήγαγε στην Έκθεση του 2019, καινοτομίες όπως τη νέα ενότητα «Σύνοψη Επίδοσης ESG», τον 1ο απολογισμό συνεισφοράς της (περίοδος 2015-2019) στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030) με συγκεκριμένα μετρήσιμα στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσματα της ευθυγράμμισής της με τον νέο οδηγό δημοσιοποιήσεων ESG – 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.