Σε εκτεταμένο rebranding προχώρησε το Alliott Group, το οποίο στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Kleopas Alliott, τόσο όσον αφορά στο όνομα, το λογότυπο και το tag line της εταιρείας, όσο και στην ανανέωση της ιστοσελίδας του, αλλαγή η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί από όλα τα συνεργαζόμενα μέλη της ένωσης του δικτύου.

Στο επίκεντρο του rebranding βρίσκεται η μετονομασία του ομίλου σε Alliott Global Alliance και συνοδεύεται από νέο λογότυπο και από το καινούριο tagline, «Together as One». Συμπίπτει δε με τις πρόσφατες αλλαγές στη δομή του εκτελεστικού συμβουλίου της συμμαχίας, καθώς και με την αύξηση του αριθμού των εταιρειών-μελών τους τελευταίους 12 μήνες. O Giles Brake, COO της Alliott Global Alliance σχολίασε σχετικά: «Η μετονομασία μας σε Alliott Global Alliance είναι ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη σελίδα στην ανάπτυξη μας».