Στην Ελλάδα, η εκστρατεία #yourEUright θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ και θα εστιάσει σε τρία θέματα: 1) Συμβόλαια με δίκαιους όρους, 2) αλλαγή τράπεζας και διαφάνεια, 3) 14ημερη προθεσμία επιστροφής σε online αγορές.

Μέσα από μια σειρά ενεργειών και δράσεων που συνδυάζουν παραδοσιακά Μέσα, εκδηλώσεις, social media και συνεργασία με influencers, η εκστρατεία επιχειρεί να προσεγγίσει τους νεαρούς καταναλωτές, ενθαρρύνοντάς τους να είναι περισσότερο ενημερωμένοι και να αναλαμβάνουν δράση όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους παραβιάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γνώση των Ελλήνων για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα θεωρείται σχετικά χαμηλή. Η εκστρατεία υποστηρίζεται και από site στα ελληνικά. Μια από τις πρώτες δράσεις της καμπάνιας #yourEUright θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΚΕΠΚΑ στο Greenwave Festival, στις 12-15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.