Αναμένεται να αγγίξει τα 3,2 δις. ευρώ το 2017

 Η έρευνα προβλέπει επίσης σημαντική αύξηση του αριθμού των χρηστών social media, θεωρώντας ότι ως το 2017, το ποσοστό του πληθυσμού που θα χρησιμοποιεί κάποιας μορφής social media από το σύνολο του πληθυσμού της Δυτικής Ευρώπης που είναι online, θα ανέλθει σε 70%.

Παρόλα αυτά, η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση για την προστασία προσωπικών δεδομένων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2016 θεωρείται ότι θα μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση στην δαπάνη, με την Forrester να επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμη σίγουρο ποιά θα είναι αυτή η επίδραση.

Ο ερευνητής της Forrester James McDavid, λέει σχετικά: «Δεν είναι ξεκάθαρος ακόμη ο βαθμός και το εύρος εφαρμογής της πολιτικής αυτής. Ο κατακερματισμένος τρόπος με τον οποίο τέτοιες οδηγίες εφαρμόζονται στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, σημαίνει ότι τα κόστη συμμόρφωσης για τους marketers θα αυξηθούν».