Στο διαγωνισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης και Ενίσχυσης Εθελοντισμού» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας», την ΕΔΕΕ θα εκπροσωπήσει η Δέσποινα Πορτοκάλη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Top Mage. Αναπληρώτρια ορίσθηκε η Φαίδρα Δελή, Account Supervisor της ίδιας εταιρείας.