Η Μ. Καραστεργίου, Γενική Δ/ντρια της Sprint και η Κατερίνα Σαριδάκη -ως αναπληρωματικό μέλος, Account Director της εταιρείας, εκπροσωπούν την ΕΔΕΕ στο spec του Υπ. Εργασίας, για την επικοινωνία του σώματος επιθεώρησης εργασίας.