Η Κατερίνα Τσομπανάκη, Corporate Business Director της BBDO Athens και η Λία Μάργαρη, Group Account Director της ίδιας εταιρείας, θα εκπροσωπήσουν την ΕΔΕΕ στον διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Ψηφιακή Σύγκλιση. Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή αναδόχου για το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ για την Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».