Ο Δημήτρης Ζακαλκάς, Client Service Director της Cat Advertising, ορίσθηκε εκπρόσωπος από πλευράς ΕΔΕΕ στον διαγωνισμό της Photobiennale 2010. Ο διαγωνισμός αφορά σε αναζήτηση αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, προβολής και επικοινωνίας της έκθεσης.