Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχει στην επιτροπή του διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» και στο spec της Πιερικής Αναπτυξιακής ΟΤΑ, με θέμα «Δράσεις Προβολής και δημοσιότητας 2012-2013».