Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κατσαφούρης, Account Supervisor της McCann Erickson Athens θα εκπροσωπήσει την Ένωση στον διαγωνισμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με αντικείμενο «Υπηρεσία αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου στο εσωτερικό». Αναπληρωματικό μέλος είναι η Νάντια Μπίκου, Account Director επίσης της McCann. Επίσης, στον διαγωνισμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Έργου «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ», την ΕΔΕΕ θα εκπροσωπήσει ο Σταύρος Γκόλιαρης, Οικονομικός Διευθυντής της Lemon.