Το «Customer Service Excellence for Front Line Supervisors»

Η Ακαδημία ACSE δημιουργήθηκε με τη συνεργασία και την επιστημονική φροντίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας, βασίζονται στη βιωματική εκπαίδευση. Οι εισηγητές του είναι ακαδημαϊκοί και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και εφαρμογές στον χώρο της εξυπηρέτησης πελατών. Ένα από τα προγράμματα της Ακαδημίας είναι και το «Customer Service Excellence for Front Line Supervisors», στο οποίο έχουν ήδη εκπαιδευτεί πάνω από 120 στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Μετά την Αθήνα, το ΕΙΕΠ ξεκινάει την παροχή του και στη Θεσσαλονίκη στις 5,6 και 12, 13 Νοεμβρίου, με την ευγενική φιλοξενία της Epsilon Net στις εγκαταστάσεις της. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.