Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της κρίσης

Οι δράσεις κατάρτισης περιελάμβαναν σεμινάρια με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων όπως επικοινωνία, ομαδικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση θυμού/άγχους. Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για προσωπικά ή επαγγελματικά ζητήματα με συμβούλους προσωπικής ανάπτυξης και εργασιακής ψυχολογίας.

Ταυτόχρονα,  μέσα από  τις ομαδικές συναντήσεις, προσέγγισαν θέματα όπως ο αυτοέλεγχος, η αυτοεπίγνωση και η διαχείριση άγχους με στόχο  να ενδυναμώσουν την στάση τους και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες του  εξωτερικού περιβάλλοντος.