Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) διοργανώνει το νέο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ESG Impact and Investing» του διεθνούς οργανισμού CPD.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη Εταιρικής Διακυβέρνησης, IR και Fund Managers και ως στόχο να ενημερώσει τα στελέχη για τη σημασία ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στην εταιρική στρατηγική, για τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (ESG) των εταιρειών και για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τα διαθέσιμα διεθνή κριτήρια και πρότυπα ESG.

Παράλληλαυ, θα παρουσιαστούν οι μελλοντικές τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών του Κέντρου Αειφορίας. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους εκπαιδευτές με μακροχρόνια και διεθνή εμπειρία στα θέματα ESG, ενώ θα περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση (workshop).