Για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση στην Αίγυπτο

Η Global Sustain και η DCarbon ολοκλήρωσαν το πρώτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση στην Αίγυπτο. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Σεπτεμβρίου στο Κάιρο, παρουσία εκπροσώπων ρυθμιστικών αρχών, εθνικών ινστιτούτων, τραπεζών, εταιρειών και άλλων stakeholders, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το μέλλον της βιώσιμης χρηματοδότησης στην Αίγυπτο. Το πρώτο ανθρακικά ουδέτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας μεταξύ της Global Sustain και της DCarbon, η οποία έχει στόχο τη μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας, τη διεθνή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, την ανάπτυξη ευκαιριών για αναδυόμενες αγορές και την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων σε αιγυπτιακές τράπεζες και εταιρείες.