Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων ΜμΕ και αυτοαπασχολούμενων
Μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία υλοποιούν η Mastercard και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο οι εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες κάθε κλάδου να ενισχύσουν τις ψηφιακές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να μεταμορφώσουν την επιχείρησή τους. Πρόκειται για μια σειρά δωρεάν μαθημάτων, 12 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου και για ένα έτος. Τα μαθήματα θα καλύπτουν τις θεματικές: Ψηφιακές συναλλαγές-Ηλεκτρονικές πληρωμές, Ψηφιακό Μάρκετινγκ με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και Βασικές αρχές επικοινωνίας στην εξυπηρέτηση πελατών.